حضور فعال شهرستان تیران وکرون به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره دهیاریهای کرون  ودهیاری کردعلیا در نمایشگاه بین المللی دستاوردها وتوانمندیهای روستایی وعشایر کشور درمحل بر گزاری  نمایشگاه های دایمی تهران در مردادماه 98 برگزاری گردید
حضور  مدیر کل دفتر امور روستایی  استانداری اصفهان  فرماندار ومعاون فرماندار شهرستان تیران وکرون ومدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاریهای استان اصفهان ومدیر عامل ورئیس هئیت مدیره شرکت تعاونی دهیاریهای  کرون وریئس شورای اسلامی روستای کرد علیا دراین  نمایشگاه بود
 شهر زیر زمینی روستای کردعلیا به عنوان یکی از طرحهای گردشگری روستایی در این نمایشگاه بود